Foglalkozás Egészégügy

2016. október 25. kedd, 08:43

banner4

A szolgálat vezetője 31 év óta lát el üzemorvosi feladatokat, először közalkalmazotti, majd megbízásos, végül 1994 óta vállalkozási formában.
Jelenleg a szolgálatnál 1 fő üzemorvostan szakorvos, 1 fő üzemorvostan rezidens orvos, és 3 fő foglalkozás-egészségügyi szakápoló dolgozik.

banner4

A szolgálat vezetője 31 év óta lát el üzemorvosi feladatokat, először közalkalmazotti, majd megbízásos, végül 1994 óta vállalkozási formában.
Jelenleg a szolgálatnál 1 fő üzemorvostan szakorvos, 1 fő üzemorvostan rezidens orvos, és 3 fő foglalkozás-egészségügyi szakápoló dolgozik.

foglalkozas-egeszsegugy

A szolgálat vezetője 31 év óta lát el üzemorvosi feladatokat, először közalkalmazotti, majd megbízásos, végül 1994 óta vállalkozási formában.
Jelenleg a szolgálatnál 1 fő üzemorvostan szakorvos, 1 fő üzemorvostan rezidens orvos, és 3 fő foglalkozás-egészségügyi szakápoló dolgozik.

 

2011 óta a szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Akreditált fogl. eü. szakképző rendelőként működünk.
A szakmai feltételeken túl kiterjedt műszerparkkal rendelkezünk, adott kockázatok esetén kiegészítő vizsgálatok elvégzésére.
Megbízóinkkal egyeztetve minden vállalkozás esetén orvos és asszisztens együttesen helyszíni üzemhigiénés vizsgálatot végez, ennek alapján dolgozza ki az adott vállalkozásra érvényes kockázatértékelést, foglalkozás-egészségügyi szempontból. (Biológiai, kémiai, expozíciók vizsgálata, képernyő előtti munkavégzés feltételeinek értékelése, stb.)
Ez egyaránt vonatkozik az 1-2- főt alkalmazó, vagy több száz munkavállalóval rendelkező megbízóinkra.
Megbízóink tevékenysége rendkívül széleskörű.
Pl:

 • - textiliparszeged-cimer
 • - élelmiszergyártás
 • - kereskedelem és vendéglátás
 • - mezőgazdaság és erdőgazdálkodás
 • - faipar és bútorgyártás
 • - gépjárműjavítás
 • - szolgáltatóipar
 • - közúti áruszállítás
 • - személyszállítás
 • - egészségügy
 • - oktatás

Foglalkozás-egészségügyi munkánkat az SGS 2004 óta évente auditálja.
  

sgsFoglalkozás-egészségügyi ellátás, feladatok és díjazás

I. A Dr Hoffer Kft foglalkozás-egészségügyi alapszolgálata az alábbi alapvizsgálatokat végzi:

1. Munkaköri alkalmassági vizsgálatok elvégzése az alábbiak szerint

Anamnézis felvétele (családi, foglalkozási)
- Részletes fizikális vizsgálat:

 • Pulzus, vérnyomásmérés
 • Szív, tüdő hallgatózási vizsgálata
 • Has tapintásos vizsgálata
 • Látásélesség, szükség esetén színlátás vizsgálat
 • Tájékozódó jellegű ideggyógyászati vizsgálat

- Szakmailag indokolt esetben:

 • Szűrőaudiometriás vizsgálat
 • 12 elvezetéses EKG készítése
 • vércukor-, vérkoleszterinszint meghatározása

2. Adott munkakörrel járó kockázatok, megterhelések esetén elvégzi az alábbi kiegészítő vizsgálatokat:

 • - kéz-kar vibráció esetén hűtéspróba elvégzése
 • - porexpozíció esetén: helyben történő spirometriás vizsgálat, indokolt esetben mellkas rtg –re történő beutalás
 • - zajexpozíció esetén szűrő audiometriás vizsgálat
 • - külön jogszabályban meghatározott vegyi expozíció esetén vénás vérvétel, a laborvizsgálat megszervezése ( a laborvizsgálat költsége a mindenkori megbízót terheli

3, A Dr Hoffer Háziorvosi és Üzemorvosi kft az alapszolgáltatás keretein belül elvégzi:

 •  33/1998 (VI.24) NM rendeletben meghatározott munkaköri alkalmassági vizsgálatokat, és az ehhez szükséges szakorvosi vizsgálatokat
 •  26/1996. (VIII.28) NM rendeletben meghatározott foglalkozási megbetegedések, fokozott expozíciós esetek bejelentését, kivizsgálását
 •  a munkavégzés és munkakörülmények egészségkárosító hatásainak írásban dokumentált vizsgálatát, kockázatértékelési jegyzőkönyv elkészítését a munkahelyi körülményekről, amely fotókkal alátámasztott
 •  65/1999 ( XII.22) EüM rendeletben meghatározott egyéni védőeszközökkel kapcsolatos tanácsadást
 •  25/2000. (IX.30) EüM-SzCsM rendeletben előírt kémiai biztonságát érintő feladatokat
 •  a munkavállalók munkakörülményeivel kapcsolatos, egészséget, biztonságot érintő kérdésekkel összefüggő felvilágosítást
 •  61/1999. (XII.1) EüM rendelet szerint a munkakörhöz kötött védőoltásokkal kapcsolatos feladatokat
 •  a krónikus megbetegedésben szenvedő munkavállalók megelőző gondozását
 •  13/1992.(VI.26) NM rendelet meghatározottak szerint a 2. alkalmassági csoportba tartozó járművezetők egészségi alkalmassági vizsgálatát
 •  a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról, és véleményezéséről szóló jogszabályban meghatározott esetekben a foglalkoztathatóság szakvéleményezését

4, A Dr Hoffer Kft alapszolgáltatás keretében részt vesz:

 •  a munkahelyek egységes és átfogó megelőzési politikája munkaegészségügyi tartalmának kialakításában
 •  az egyéni védőeszközök kiválasztásában és a használatukkal kapcsolatban tanácsadást végez.
 •  az egészséget nem veszélyeztető veszélyes létesítmény, munkahely, technológia üzembe helyezés előtti vizsgálatában.
 •  tanácsot ad a munkahelyek kémiai biztonságát érintő kockázatbecslési feladatok végrehajtásához
 •  a munkavállalók egészégének közvetlen veszélyeztetése esetén a soron kívüli ellenőrzésben

5, A Dr Hoffer Kft az alapellátás keretében közreműködik a 27/1995. ( VII.14.) NM rendeletben meghatározott munkáltatói feladatok ellátásában:

 •  A munkahelyi veszélyforrások feltárásában, a veszélyek megelőzésében, az egészségkárosító hatások csökkentésében
 •  a munka-egészségügyi, -fiziológiai, -ergonómiai, -higiénés feladatok megoldásában
 •  a munkahelyi elsősegélynyújtás tárgyi, személyi és szervezési feltételeinek biztosításában, a sürgős orvosi ellátás megszervezésében, az elsősegélynyújtók szakmai felkészítésében
 •  a foglalkozási rehabilitációban
 •  a munkáltató katasztrófamegelőző, -elhárító, -felszámoló és az előidézett károsodások rehabilitációs tervének kidolgozásában
 •  a munkáltató által írásban meghatározott munkaköri alkalmassági vizsgálatok rendjét, a vizsgálatokkal kapcsolatos feladatokat továbbá azokat a munkaköröket, ahol sérülékeny munkavállalók nem foglalkoztathatók, a foglalkozás-egészségügyi szolgálat véleményezi

6, Dokumentációs fegyelem:

 • Munkavállalói törzskarton vezetése, számítógépes adattárolás, különös figyelemmel a munkahelyi anamnézisre,
 • a helyszíni üzemhigién,és vizsgálatokról minden megbízó esetében a vállalkozásra egyénileg kidolgozott jegyzőkönyvet készítünk, melynek 1 példányát fotódokumentációval együtt a megbízónak átadunk.

dr. Hoffer Imre

Dr. Hoffer Imre

Orvos

kiss-bernadett

Soósné Kiss Bernadett

Szakaszisztens

erzsi

Parraginé Török Erzsébet

takarítás, park gondozás

marti2

Patyi Tiborné (Márti)

Szakaszisztens

daniel

dr. Hoffer Dániel

Orvos

Hitvallás

blockquoteAz embert, mint egyéniséget szükséges gyógyítani, nemcsak a betegséget kezelni!

dr. Hoffer Imre

Figyelmébe ajánljuk

 • Fotorejuvenacio

  Az emberi bőrt az élete során számos kedvezőtlen inger, ártalom éri.

  Részletek...
 • szeplo

  A hiperpigmentációt (festékes bőrelváltozásokat) a festéktermelő sejtek (melanociták) számának vagy aktivitásának növekedése okozza.

  Részletek...
 • photonjet

  A kezelés alapelve az ún. szelektív fototermolízis: speciális pigment anyagot tartalmazó sejtek, szövetek hely-specifikus, hő általi elpusztítása a környezet hámosítása nélkül.

  Részletek...

Kapcsolat

contact-icon

DR HOFFER HÁZIORVOSI ÉS
ÜZEMORVOSI KFT
9330 Kapuvár, Mátyás utca 30.

96/242-645

96/595-645

info@hazhelyirendelo.hu

hoffertarsa@vivamail.hu

Rendelési idő:

Hétfő: 07.30 - 11.30
Kedd: 07.30 - 10.30
14.30 - 15.30
Szerda: 07.30 - 11.30
Csütörtök: 07.30 - 11.30
Péntek: 07.30 - 11.30

Sürgősségi ügyeleti ellátás:

Oxytrans Kft
Kapuvár, Dr Lumniczer Sándor út 10.
Tel.: +36 96 430-104
Munkanapokon 15.30-másnap 07.30
Pihenőnapokon és ünnepnapokon:
07.30 - másnap 07.30

 


 

Mentők - Tel: 104

Ambulance-icon

Helyettesek:

Dr. Adorjányi Előd Huba
Kapuvár, Rákóczi út 34.
Tel.:+36 96/241-911

 


Dr. Vincze Eszter
Kapuvár, Veszkényi u. 38.
Tel.:+36 30/ 9396-900

 

social share